witamy na platformie

WATCHDOG - Monitorowanie Prawa

Platforma WATCHDOG to narzędzie wspierające monitorowanie prawa - dla wszystkich, którzy interesują się zmianami legislacyjnymi istotnymi dla Sektora Usług Rozwojowych. Platforma została zbudowana dzięki projektowi „Watchdog samorządu gospodarczego - monitorowanie prawa”, który umożliwił realizację działań merytorycznych do jesieni 2020, aktualnie platforma wspiera realizację projektu Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Eksperci Rady ds. Kompetencji naszego sektora monitorują proces stanowienia i zmian prawa - założeń, projektów, etapów procesu legislacyjnego i opublikowanych regulacji z zakresu dotyczącego sektora edukacji, w tym dotyczących dystrybucji środków krajowych i funduszy UE, których głównym celem jest wsparcie najszerzej rozumianej edukacji (w tym rozwoju kompetencyjnego osób i organizacji). Monitoring nie obejmuje zakresu prawa dotyczącego sytemu oświaty i sytemu szkolnictwa wyższego, które nie oddziałują bezpośrednio na edukację pozaformalną i nieformalne uczenie się. Kluczowym aspektem zainteresowania ekspertów prowadzących monitoring jest wpływ regulacji na kompetencje w sektorze.

KONTAKT Z NAMI

Najnowsze monitorowane akty prawne

Tu znajdziesz 10 najnowszych aktów prawnych objętych monitoringiem w ostatnim czasie.

Aktualności

Bądź na bieżąco z tym, co się dzieje.

Kontakt

logo PIFS

ul. Londyńska 19 lok.1
03-921 Warszawa

+22 616 27 63

www.pifs.org.pl

Nasz ekspert

Andrzej Lech

Andrzej Lech
Kierownik Grupy Roboczej „Legislacja i ZSK”

Telefon:
602 270 081
E-mail:
andrzej.lech@pifs.org.pl

Napisz do nas

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępnośćfunkcje widoczności
Kontrastzmień Kontrast
Zwiększ czcionkęwiększa czcionka
Zmniejsz czcionkęmniejsza czcionka